Βασικά στάδια ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας

Η φωνητική δραστηριότητα του βρέφους αρχίζει από τη στιγμή της γέννησής του με το κλάμα και τους άναρθρους ήχους που προφέρει.


Η φωνητική δραστηριότητα του βρέφους αρχίζει από τη στιγμή της γέννησής του με το κλάμα και τους άναρθρους ήχους που προφέρει.

    Στην ηλικία των 12 μηνών, τα βρέφη έχουν αναπτύξει συνήθως την ικανότητα να κατανοούν ορισμένες λέξεις και να μιμούνται αδρά τον ήχο απλών λέξεων για να εκφράσουν τις προθέσεις και τις ανάγκες τους.

    Στα επόμενα 2 χρόνια της ζωής, η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών είναι ραγδαία. Στην ηλικία των 18-24 μηνών, το λεξιλόγιο επεκτείνεται ταχύτατα ενώ ταυτόχρονα το νήπιο συνδυάζει 2-3 λέξεις για τον σχηματισμό προτάσεων.

    Στην περίοδο μεταξύ 2-3 ετών τα παιδιά είναι σε θέση να παράγουν προτάσεις τριών λέξεων με Υποκείμενο-Ρήμα-Αντικείμενο.

✿​​​​​​​    Στη νηπιακή ηλικία (3-5 ετών), ανθεί κυριολεκτικά η ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί την γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας. Το λεξιλόγιό του παρουσιάζει ραγδαία αύξηση (ξεπερνά τις 1000 λέξεις). Το παιδί προφέρει πλέον καθαρά όλες τις λέξεις. Στην ηλικία των τεσσάρων ετών, η άρθρωση του παιδιού είναι ανάλογη με αυτή των ενηλίκων. Το παιδί διαμορφώνει μεγαλύτερες και πιο σύνθετες προτάσεις, ενώ παράλληλα διατυπώνει ερωτήσεις και απαντά κατάλληλα σε ερωτήσεις ενηλίκων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πορεία της ανάπτυξης του λόγου δεν είναι η ίδια σε όλα τα παιδιά, διότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές τόσο ως προς την ηλικία έναρξης της ομιλίας, όσο και ως προς το ρυθμό ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων. Κάποια παιδιά καθυστερούν να μιλήσουν και χρησιμοποιούν χειρονομίες και ήχους για να εκφράσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Ορισμένα παιδιά, ενώ αναπτύσσονται φυσιολογικά σε κάποιους τομείς της γλώσσας, καθυστερούν σε άλλους. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να κατανοεί τον προφορικό λόγο, αλλά να έχει δυσκολίες στην εκφορά του λόγου.

Σε περιπτώσεις όμως, όπου η καθυστέρηση στην γλωσσική ανάπτυξη υπερβαίνει τις φυσιολογικές αποκλίσεις, η διάγνωση και η παρέμβαση από τον ειδικό καθίσταται απαραίτητη.