Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει στην Α΄ Δημοτικού;

Στην Ελλάδα το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου είναι η χρονολογική του ηλικία.


Στην Ελλάδα το μοναδικό κριτήριο για την εγγραφή του παιδιού στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου είναι η χρονολογική του ηλικία. Το ποιο σημαντικό κριτήριο όμως είναι κατά πόσο το παιδί μπορεί να ανταπεξέλθει στα μαθήματα και τις σχολικές του υποχρεώσεις, δηλαδή πόσο έτοιμο είναι για το σχολείο.

Τι είναι η «Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας Α' ΤΕΣΤ» 
Είναι ένας απλός και γρήγορος έλεγχος που απευθύνεται σε παιδιά 5-6 ετών. Ελέγχει κατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται για να παρακολουθήσει µε επιτυχία το δημοτικό σχολείο. Είναι το µόνο έγκυρο Ελληνικό τεστ και προτάθηκε από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να γίνεται προληπτικά σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο.

Τι μπορούμε να προλάβουμε 
Με Α' ΤΕΣΤ μπορούμε να προλάβουμε μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες είναι δυνατό να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην ομιλία, στους λεπτούς χειρισμούς, στη συμπεριφορά, την προσοχή κ.λ.π. 

Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αν το παιδί μας είναι έτοιμο να πάει στο Δημοτικό Σχολείο. Η Α' Δημοτικού αποτελεί τν θεμέλιο λίθο της σχολικής πορείας, καθορίζει μια καλή αρχή και αποφέρει επιτυχή αποτελέσματα. 

Για να έχουμε καλούς μαθητές, πρώτα πρέπει να έχουμε έτοιμους μαθητές.

Κλείστε τώρα μαζί μας ένα ραντεβού για να γίνει ο έλεγχος σχολικής ετοιμότητας.