Το παιδί μου κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη.

Η δυσορθογραφία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που συνίσταται στην ύπαρξη πολλών ορθογραφικών λαθών στη γραφή λέξεων και προτάσεων, καθώς και στην αυθόρμητη γραπτή έκφραση (σύνταξη παραγράφου).


Η δυσορθογραφία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που συνίσταται στην ύπαρξη πολλών ορθογραφικών λαθών στη γραφή λέξεων και προτάσεων, καθώς και στην αυθόρμητη γραπτή έκφραση (σύνταξη παραγράφου). Η ειδική μαθησιακή δυσκολία της ορθογραφίας δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη νοητική ικανότητα του παιδιού. Συνήθως εμφανίζεται σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η δυσκολία στην ορθογραφία, συνήθως, οφείλεται σε:
Α) Ανεπαρκή ακουστική ή/και οπτική διάκριση (δυσκολία στην ορθή αντιστοιχία φωνημάτων και γραφημάτων)
Β) Ανεπαρκή μνήμη (δυσκολία στην εφαρμογή των γραμματικών κανόνων)

Πιο αναλυτικά, τα πιο συνήθη ορθογραφικά λάθη των παιδιών είναι τα εξής:
•    Λάθη στο θέμα ή/και στην κατάληξη των λέξεων (πεδί - φωνάζο)
•    Αντικαταστάσεις γραμμάτων στις λέξεις (κοριστάκι αντί κοριτσάκι, πνάω αντί πάνω, δέλω αντί θέλω)
•    Παραλείψεις γραμμάτων και συλλαβών (φιάχνω αντί φτιάχνω, παρούνα αντί παπαρούνα)
•    Προσθήκες περιττών γραμμάτων στις λέξεις (τελειώνιω αντί τελειώνω)
•    Καθρεφτική γραφή γραμμάτων (3 αντί ε)
•    Σύγχυση ομόηχων ή ομοιοκατάληκτων λέξεων (τον/των, σκηνή/σκοινί, παίρνω/περνώ)
•    Υπερβολικά μικρά ή μεγάλα κενά μεταξύ των λέξεων
•    Επανάληψη των ίδιων λέξεων (το το αγόρι)
•    Ελλιπής χρήση τονισμού στις λέξεις
•    Αδυναμία γραφής εντός των περιθωρίων του τετραδίου
•    Δυσκολία στην εφαρμογή κανόνων έναρξης της πρότασης (κεφαλαίο στην αρχή της πρότασης)

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;
Εάν το παιδί παρουσιάζει κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά και σε μεγάλη συχνότητα, καλό θα ήταν να ζητήσετε τη γνώμη κάποιου ειδικού.

Η διάγνωση και αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, γίνεται από εξειδικευμένους θεραπευτές στην αξιολόγηση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών.